İKİ TARAFLI İLİŞKİLER

Azerbeidzjan – Nederland

 

Het Nederlandse Koninkrijk erkende de Azerbeidzjaanse republiek op 31 janauri 1991 en vanaf 1 april 1992 bestaan er diplomatieke relaties tussen de beide landen.

 

Azerbeidzjan opende haar ambassade in Den Haag in mei 2007. Vanaf September 2012 vervult Z.E. Mir-Hamza Efendiyev deze functie. In oktober 2009 opende Nederland de Nederlandse ambassade in Bakoe.  Ook is er een inter-parlementaire werkgroep onder leiding van het parlamentslid Adil Aliyev in het leven geroepen.

 

Nederland steunt Azerbeidzjan en haar positie in het Nagorno–Karabakh conflict met Armenie . In 2008 werd in Den Haag een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis van alle slachtoffers van de Khojaly genocide.

 

De relaties tussen de beide landen worden op verscheidenen niveaus sterker. Zowel voor als na de opening van de ambassades in de beide landen vond er een aantal belangrijke ontmoetingen plaats op het hoogste niveau. Aan de Azerbajdziaanse kant waren het de volgende bezoeken: Ministers van Justitie, Onderwijs, Gezondheidszorg, Buitenlandse Zaken van Azerbajdzian, de Minister voor Noodsituaties en het Hoofd van de Marechaussee. Aan de Nederlandse kant waren het de Ministers van Justitie, VROM, de Eerste Kamervoorzitter en anderen.

 

Het eerste officiele bezoek van de Azerbeidzjaanse Minister van Buitenlandse Zaken Elmar Mammadyarov aan Nederland vond plaats van 10 t/m 12 juni 2012 en vormde een belangrijke stap in het versterken van de bilaterale verhoudingen. Het bezoek legde de basis voor verdere gesprekken over verscheidene bilaterale, regionale en internationale kwesties.  De minister ontmoette tijdens zijn bezoek ook de Nederlandse premier Mark Rutte en de Nederlandse Minister van Buitenlandse zaken Uri Rosenthal, de vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner, de voorzitter van de parlementaire commissie voor de buitenlandse politiek Nebahat Albayrak en andere politici. Hij ontmoette ook tal leiders van diverse organisaties zoals Ahmet Uzumcu, directeur van OPCW, en Peter Tomka, president van het Internationale Gerechtshof.

 

ECONOMISCHE VERHOUDINGEN

 

De samenwerking in handel, economie en investeringen betekent een van de hoogste prioriteiten in de bilaterale verhoudingen. In dat kader vond ook een belangrijk bezoek plaats van de Nederlandse delegatie waaraan 15 grote Nederlandse bedrijven deelnamen. Dit bezoek werd geleid door de voormalige Minister van Economische zaken, landbouw en innovatie Maxime Verhagen. Een onderdeel van dit bezoek was ook het Business-forum dat op 13 september 2013 plaatsvond.

 

Om het belang van de groeiende bilaterale verhoudingen tussen de beide landen te onderstrepen, organiseerden de Azerbeidzjaanse ambassade en de School of Management in Maastricht de "Azerbaijan Day in the Netherlands" op 24 mei 2013. Het evenement werd bezocht door meer dan honderd gasten, onder wie de Commissaris van de koningin in Limburg Theo Bovens, de ambassadeurs van diverse landen, diplomaten, managers, provinciale en locale bestuurders, academische leiders en studenten. De mogelijkheden voor investeringen in Azerbeidzjan en de economische situatie aldaar werden toegelicht en op dezelfde dag werd het gezamenlijke MBA programma gepresenteerd dat zich concentreert op de samenwerking van de Maastricht Management School en de Azerbaijan Diplomatic Academy op het gebied van energiebeleid en internationale handel.

 

Bilaterale economische samenwerking wordt gekenmerkt door stabiele groei. De rechtstreekse investeringen zijn als volgt verdeeld:

 

Damen Shipyard (uitbaggeren van de Kura rivier)

 

IHC Merwede (vaartuigen inzetbaar bij milieuschade)

 

Van Oord Dredging and Marine Contractors – voor het uitbaggeren van het  toegangskanaal bij het New Baku See Port Project, Baku White City Project ontwikkeling (droogleggen van land, zand opspuiten, 2de fase van het new Baku Sea Port project) , Baku Caspian Shipyard Project (ism SOCAR en Keppel), baggeren in Caspian Oil Terminal Hovsan Sewage, werkzaamheden ter bescherming van het milieu in Bakoe.

 

Royal Haskoning DHV – 1ste fase van New Baku Sea Port project, Preventie van overstromingen, Plannen en implementeren van het relocatie programma voor de oude en de nieuwe haven, Civiele ondersteuning en international expertise in de stad van Bakoe.

 

Witteveen & Bos (2de fase van New Baku Sea Port Project)

 

Deltares (voedselbescherming, vervolgprogramma's)

 

De burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb organiseerde op 18 t/m 21 november een handelsmissie naar Azerbeidzjan. De missie werd ondersteund door de Nederlandse Handelsraad, de Rotterdamse Kamer van Koophandel en de Azerbeidzjaanse Export and Investment Promotion Foundation. De doelgroep bestond vooral uit bedrijven in de olie- en gasbranche, de maritieme sector en sport. Ahmed Aboutaleb had tijdens zijn bezoek een aantal ontmoetingen met o.a. de burgemester van Bakoe H. Abutalibov, de Minister voor noodsituaties K. Heydarov, Minister voor jeugd en sport A. Rahimov, de leiders van Azerkimya, SOCAR, het hoofd van de Garadagh region etc.

 

Op 18 november 2013 kwamen Nederlandse en Azerbeidzjaanse ondernemer bij elkaar in Bakoe voor het tweede Nederland–Azerbeidzjan forum. Het evenement werd georganiseerd door het Ministerie van Economie en Industrie van Azerbeidzjan, AZPROMO en NCH en het bracht vele vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, consultanten, logistieke bedrijven en anderen bij elkaar. Samir Valiyev van het Azerbajdziaanse Ministerie van Economische zaken onderstreepte in zijn toespraak de succesvolle ontwikkelingen in de samenwerking van de beide landen en schetste ook de toekomstige mogelijkheden. De Rotterdamse burgemeester uitte zijn tevredenheid met het bezoek aan Azerbeidzjan en nodigde de Azerbeidzjaanse partners uit om Nederland te bezoeken. De deelnemers bezochten vele discussie- en werkgroepen op de forum en bespraken alle aspecten van de samenwerking.

 

Volgens de Azerbeidzjaanse State Customs Committee was de handelsomzet tussen de beide landen 149.71 miljoen dollar in de eerste 11 maanden van 2013. Ongeveer 143.75 miljoen dollar betrof de import. De export van Azerbajdziaans handelswaar bedroeg 5.96 miljoen dollar.

 

Ahmed Aboutaleb was ook aanwezig bij de opening van de Rotterdamstraat in Garadagh. De opening gebeurde in aanwezigheid van het regionale bestuur, van Z.E. de Ambassadeur van Nederland in Azerbeidzjan Robert Jan Gabrielsen en andere hoogwaardigheidsbekleders. Trouwens, een Bakoestraat bestaat in Rotterdam al sinds 1952. In 2011 werd de straat officieel geopend met een gedenkplaat.

 

De volgende bilaterale documenten zijn ondertekend:

 

1.     Agreement between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the Kingdom of the Netherlands on air transportation (11 July 1996) 

 

2.     Memorandum of Understanding between the Republic of Azerbaijan and the Kingdom of the Netherlands on cooperation program (24 April 1998) 

 

3.     Agreement between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the Kingdom of the Netherlands on mutual administrative assistance for the correct application of customs legislation and customs offenses prevention, investigation and combating with them (30 January 2002) 

 

4.     Memorandum of Understanding between Azerbaijan and Netherlands on the program of economic cooperation (21 February 2002) 

 

5.     Memorandum of Understanding on cooperation between the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan and the Ministry of Justice of the Kingdom of the Netherlands (4 February 2002) 

 

6.     Agreement between the Government of the Republic of Azerbaijan and the Government of the Kingdom of the Netherlands on international road transport (25 May 2004) 

 

7.     Convention between the Republic of Azerbaijan and the Kingdom of the Netherlands on avoidance of double taxation with respect to taxes on income and property and prevention of tax evasion (22 September 2008) 

 

8.     Memorandum of Understanding between the State Border Service of the Republic of Azerbaijan and the Repatriation and Departure Service of the Kingdom of the Netherlands on the fight against illegal migration (1 July 2009) 

 

9.     The Memorandum of Understanding between the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan and the Ministry of Justice of the Kingdom of the Netherlands in the field of non-operating cooperation (10 August 2010)

 

OPCW-Azerbaijan

De samenwerking tussen Azerbeidjzan en The Organisation for the Prohibiton of Chemical Weapons

Azerbeidzjan hecht grote waarde aan het proces van ontwapening, vernitietiging van chemische wapens en massavernietigingswapens  en de controle over gebruik van wapens in het algemeen. Daarom steunt Azerbeidzjan het werk van de OPCW en probeert zelf bij te dragen aan de internationale vrede en veiligheid.

De OPCW is het uitvoerende organ van de Convention on the Prohibition of the development, production, stockpiling and use of Chemical Weapons and on their Destruction (CWC), getekend in 1993 en in gebruik genomen in 1997. 190 landen hebben zich bij de OPCW aangesloten om gezamenlijk te streven naar een veilige wereld zonder chemische wapens. De chemische industrie zou nooit meer ingezet moeten worden in oorlogsconflicten.

Om dit te bereiken, hanteert de OPCW de volgende doelstellingen:

- vernietigen van alle bestaande chemische wapens onder toezich van de OPCW

- toezicht houden op de chemische industrie om te voorkomen dat er nieuwe wapens geproduceerd worden

- steunen en beschermen van landen die door chemische wapens bedreigd worden

- coordineren van de internationale samenwerking en implementatie van de Conventie en promoten van veilig gebruik van de chemische industrie

Op 11 oktober 2013 werd door het Nobelprijscomitte de Nobelprijs voor Vrede aan de OPCW toegekend als erkenning van haar langdurige en veelzijdige inspanningen. De prijs werd in ontvangst genomen door directeur generaal van de OPCW Ahmet Üzumcü op 10 december 2013.

Azerbeidzjan sloot zich op 13 januari 1993 bij de OPCW aan. De Conventie werd op 29 februari 2000 door het parlement van Azerbeidzjan geratificeerd. Op 9 mei 2000 werd Z.E. Mir-Hamza Efendiyev benoemd tot permanent vertegenwoordiger van Azderbeidzjan bij de OPCW.

Azerbeidjzan heeft geen chemische wapens op haar grondgebeid en is ook niet bezig die te ontwikkelen. Azerbeidzjan heeft enkele types organische chemische stoffen geproduceerd die door de OPCW zijn goedgekeurd. De toestemming van de OPCW wordt jaarlijks herzien.

Azerbeidjzan probeert haar samenwerking met de OPCW en het Technische secretariaat van de OPCW verder te verdiepen. Het land is betrokken bij diverse programma's en initiatieven die door het Secretariaat worden georganiseerd, regelmatig in samenwerking met de Oost-Europese Regionale Groep. Vanzelfsprekend treft Azerbeidzjan alle maatregelen die nodig zijn om aan haar verplichtingen bij de OPCW te voldoen.

Op 8 t/m 19 april 2013 vond er in Den Haag de Third Special Session of the Conference of the States Parties to Review the Operation of the CWC plaats. De conferentie werd afgesloten met een tweeledig slotdocument. De politieke verklaring bevestigde de doelstellingen van de OPCW m.b.t. het elimineren van de chemische wapens. Het tweede deel gaf een overzicht van het implementeren van de CWC vanaf de vorige conferentie in 2008 en stelde de prioriteiten vast voor de volgende conferentie. Azerbeidzjan was bij deze gelegenheid vertegenwoordigd door Z.E. dhr. M. Efendiyev.

Op 25 en 26 april 2013 bezocht de directeur generaal van de OPCW dhr. Ahmet Üzumcü Azerbeidzjan waar hij diverse ontmoetingen had met hoge vertegenwoordigers van de regering, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Noodsituaties, de State Oil Company of Azerbeidzjan en de Azerkimya Production Company. De directeur generaal informeerde zijn gesprekspartners over de globale implementatie van de CWC inclusief het proces van vernietigen van chemische wapens. Hij sprak zijn tevredenheid uit over de samenwerking met Azerbeidzjan.

De permanente vertegenwoordiging van Azerbeidzjan werkt met de OPCW nauw samen aan de versterking van de civiele defensie en de verdere opleiding van experts. Azerbeidjzan is betrokken bij gesprekken met het Technische secretariaat en andere werkgroepen van de OPCW en neemt actief deel aan diverse activiteiten die door de OPCW georganiseerd worden. De Azerbeidzjaanse vertegenwoordiging zorgt ook voor de goede communicatie tussen het Technische Secretariaat van de OPCW en de overheid van Azerbeidzjan.