2023-02-06

QAYNAR XƏTT!

KAHRAMANMARAŞ VƏ ƏTRAF VİLAYƏTLƏRDƏ BAŞ VERMİŞ ZƏLZƏLƏDƏ ZƏRƏRÇƏKƏN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ +90 535 577 61 68 NÖMRƏLİ QAYNAR XƏTT VASİTƏSİLƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINDAKI SƏFİRLİYİ İLƏ ƏLAQƏ SAXLAMALARI XAHİŞ OLUNUR.

Arxiv üzrə axtarış